WAI Tennis i social media
Webbutveckling av Websoluto AB

Nytt tävlingssystem ger möjligheter

Nytt tävlingssystem ger möjligheter

Svenska Tennisförbundet byter vid årsskiftet ut sitt tävlingssystem. Det kommer att innebära att det blir lättare för klubbarna att administrera tävlingar samt att förbundet har alla system internt. Målsättningen är också att det skall finnas ett nytt rankingsystem från 2018. Detta ger möjligheten att kunna påverka att fler väljer att spela fler matcher. Idag kan en spelare förlora poäng genom att förlora mot en spelare som är lägre rankad. Detta medför att många spelare väljer att inte spela i sin egen åldersklass, utan hellre spelar utan press mot någon äldre med högre ranking. Det är precis detta som det nya rankingsystemet måste förebygga att så inte ska ske. Det finns ingen junior i hela Sverige som är för bra för sin egen åldersklass, men för ytterligare sparring kan spelaren välja att spela sin egen klass samt ytterligare en klass uppåt. Att spela mot en spelare som är lika bra eller något sämre är otroligt värdefullt både för den mentala som den tekniska utvecklingen. Därför blir man fundersam när man ser 15- och 16-åringar som aldrig varit dominerande i sin egen åldersklass, välja att spela elit- och 18-års klasser före sin egen klass.
Allt börjar redan i tidig ålder där det som oftast är föräldrar som tycker att sina barn skall spela i en äldre klass. Genom ett nytt tävlings- och rankingsystem finns plötsligt en stor möjlighet för Svensk Tennis att ändra attityden hos spelare och föräldrar, som på längre sikt ger oss bättre tennisspelare och även internationella framgångar.

No Comments

Post A Comment