WAI Tennis i social media
Webbutveckling av Websoluto AB

Om Wai Tennis

På 80-talet såg vi Michael Chang, Mats Wilander, Boris Becker och Monica Seles vinna Grand Slams redan före 18-års ålder. Det skulle förvåna mycket om det i framtiden dyker upp nya juniorer som direkt lyckades vinna de största seniorturneringarna. För att bli en så duktig tennisspelare som möjligt krävs noggrann träning på lång sikt. Under denna tid måste individen lägga nästan lika mycket träningstid på fysisk och mental träning som på själva tennisträningen, vilket skiljer sig mycket från hur tennisträningen såg ut när Sverige dominerade världstennisen.

 

För att Sverige åter igen skall bli en nation med många spelare bland de bästa på ATP- och WTA rankingen, måste det finnas möjlighet för fler unga spelare att kunna satsa helhjärtat på tennisen under en längre tid. Det kostar ungefär 400.000:- per år för en 16-åring som på allvar försöker att bli bland de bästa i världen. Är du bäst i din åldersklass i Sverige och gör bra resultat internationellt finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd av Svenska Tennisförbundet. Oftast är det de juniorerna som haft en tidigt fysisk utveckling i tonåren som lyckats bäst resultatmässigt fram till 16-års åldern. Tillhör du inte de spelarna som får ekonomiskt stöd av Svenska Tennisförbundet blir det en ekonomisk omöjlighet att fortsätta din satsning, om du inte har föräldrar med goda finanser eller får hjälp med privata sponsorer.

Även om den lokala tennisklubben, tennisregionen eller Svenska Tennisförbundet lyckas med att få in privata sponsorer, så är det i Sverige idag ett mycket känsligt ämne att fördela ut dessa ekonomiska resurser på elitsatsande ungdomar. Hur skall man då kunna hjälpa alla dessa unga tennistalanger i Sverige som har drömmen och viljan att försöka bli en tennisspelare på riktigt hög nivå, men som ännu inte har gjort de resultat som krävs för att få den hjälp som behövs för att kunna hålla sin dröm vid liv. Efter många års tankar, funderingar och många möten med personer inom tennisen och näringslivet, växte det fram en stor drivkraft att försöka hitta en egen lösning på att försöka hjälpa några av våra duktiga tennisjuniorer.

 

Efter att ha kopierat lite från företaget  ”Hello Sweden” och föreningen ”Grand Slam Project” formade vi ett upplägg och bildade sedan en egen förening i april 2015. De allra bästa tennisspelarna i världen tävlar i turneringar som arrangeras av WTA, ATP och ITF, och därför blev WAI Tennis ett naturligt val när namnet på föreningen skulle tas. Föreningens ändamål är enligt stadgarna att stödja tennisspelare så att de på lång sikt kan kvalificera sig och regelbundet spela på WTA-, ATP- eller ITF tourerna. Tennisspelarna skall få hjälp med att skaffa sig internationell erfarenhet genom tränings- och tävlingsresor arrangerade av WAI Tennis, och även hjälp med andra nödvändiga kostnader som har med målsättningen att göra.

Tennisspelarna som WAI Tennis stödjer skall alltid sträva efter att vara ett föredöme för andra tennisspelare både på och utanför banan. Det är viktigt att de kan samarbeta med sina kompisar i föreningen i både med- och motgångar. Till en början kommer ekonomiskt stöd endast kunna erbjudas till en mindre grupp spelare då föreningens intäkter än så länge är begränsade. WAI Tennis långsiktiga mål är dock att kunna stödja så många tennisspelare som möjligt som har ambitionen och viljan att spela på WTA-, ATP- och ITF tourerna.

 

En förutsättning för WAI Tennis att kunna stödja tennsispelare är att få in sponsorintäkter från företag. Sponsringen skall alltid vara en ”win-win” situation mellan WAI Tennis och företaget som sponsrar. Vi kommer att lägga mycket tid och kraft på att skapa en gemensam mötesplats för företagen och tennisspelarna. Genom spännande arrangemang och aktiviteter anordnade av WAI Tennis skall vi ge företagen möjligheten att skapa nya givande affärsrelationer i samband med gemensamma upplevelser. Mötesplatsen som vi har gemensamt har namnet   ”Centre Court”, och all information som rör vårt gemensamma nätverk kommer vi att försöka regelbundet uppdatera under denna menyrad. Här skall du som företag b l a kunna hitta vilka övriga företag som är med i nätverket, läsa om förslag på samarbetsavtal, vilka aktiviteter som är på gång och även kunna ta del av speciella erbjudanden för våra medlemmar.