WAI Tennis i social media
Webbutveckling av Websoluto AB

Stort intresse från spelare

Stort intresse från spelare

Det finns möjlighet att vara med som spelare i WAI Tennis på olika sätt. Först och främst skall du som spelare ha chans att kvalificera dig för spel i tävlingar på Tennis Europe och/eller på ITF nivå. Sedan skall du givetvis ha en egen vilja och förutsättningar att kunna tävla internationellt minst 4 veckor om året. WAI Tennis har i första hand skapats för att ge spelare ekonomisk möjlighet att tävla mycket internationellt. Det är lättare att skaffa sponsorer om man är en grupp, duktiga och målinriktade juniorer, än att själv ”knacka dörr” som enskild spelare och söka samarbetspartners. WAI Tennis skall även organisera gemensamma tävlingsresor som spelarna kan ansluta sig till. Detta för att hålla nere kostnaderna samt att det är enklare, trevligare och mycket bättre för spelaren att åka i grupp. WAI Tennis har ännu ingen anställd som aktivt söker upp nya sponsorer, utan här har spelarna och dess anhöriga ett ansvar för att WAI Tennis skall fungera. www.waitennis.se skall bli en samlingsplats för några av Sveriges mest lovade tennisspelare. Den spelare eller anhörig som hjälper till med att knyta en sponsor till WAI Tennis, är garanterad en del av sponsor intäkten till sin dotters/sons egna eller gemensamma tävlingsresor. På så sätt hjälper man både sig själv och gruppen när en sponsor skriver ett samarbetsavtal. Samarbetsavtalet kan vara allt från ”veckans bollsponsor” värde 2.500 kr/år, till att vara med på alla nätverksträffar som WAI Tennis anordnar. För att en spelare skall få möjligheten att vara med att dela på de gemensamma intäkterna till föreningen, kommer det att finnas en lägsta nivå på intäkter som en individuell spelare måste komma upp till. Har man inte som spelare förutsättningar att skaffa eller ge tips om möjliga sponsorer, kan man givetvis vara med WAI Tennis ändå. Genom att betala sin medlemsavgift är man med i teamet och har möjlighet att åka med på de arrangerade tävlingsresorna till ordinarie pris. Det är dagens datum ett flertal spelare runt om i landet som redan visat intresse att ansluta sig till föreningen. Vi räknar med att vi skall kunna utöka spelarna i föreningen redan i början av 2016, och kommer att återkomma till de spelarna som visat intresse inom någon månad.

Under 2016 är fyra gemensamma tävlingsresor planerade.

No Comments

Post A Comment